Giá đỗ tiếng anh là gì

gia do sach

Giá đỗ

hay ăn chung với phở, ăn sống, xào lòng… tiếng Anh gọi là gì?

Bean Sprouts

Sẵn đây tôi chỉ bạn “đậu xanh” là mung bean, không fải green bean đâu nha. Green bean là đậu a-ri-cô-ve đó. Thấy chữ xanh là lập tức dịch green, ẩu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply